پایگاه اینترنتی فانکیوسکاین مقام مسئول یادآور شد: این افراد لازم است مراقبت های بیشتری از خود به عمل بیاورند. یعنی هم مراقب باشند بیمار نشوند و هم اگر دچار بیماری شدند مراقب باشند به انواع شدید بیماری مبتلا نشوند.  وی

بروز شده : سه شنبه 01 خرداد 1403
لینک دوستان