پایگاه اینترنتی فانکیوسکدر همین رابطه سال 2015 محققان چینی نیز درباره مصرف فلفل قرمز تند و ارتباط آن با کاهش مرگ‌ومیر تحقیق کرده بودند.محققان آمریکایی برای این تحقیق از نتایج حاصل از «بررسی بهداشت ملی و آزمون‌های تغذیه‌ای» بیش از 16 هزار شهروند آمریکایی در یک دوره 23 ساله استفاده کردند.در میان افراد مورد مطالعه کسانی که بیشتر فلفل قرمز تند مصرف می‌کردند "مرد، جوان‌، سفیدپوست و متأهل بودند و گوشت و سبزی‌ها بیشتری مصرف می‌کردند؛ آن‌ها همچنین درآمد و تحصیلات پایین‌تری داشتند".محققان همچنین با اجرای یک تحقیق تکمیلی 18-19 ساله…

بروز شده : چهارشنبه 31 شهریور 1400
لینک دوستان