پایگاه اینترنتی فانکیوسک ردیف نوع شغل شهرمحل خدمت تعداد جنسیت مقطع  و  رشته تحصیلی شرایط اختصاصی شرایط عمومی ۱ کارشناس مالی ماکو ۱ نفر مرد کارشناسی و بالاتر – رشته حسابداری ۱آشنایی با ب

بروز شده : شنبه 19 آذر 1401
لینک دوستان