پایگاه اینترنتی فانکیوسکردیف نوع شغل شهرمحل خدمت تعداد جنسیت مقطع  و  رشته تحصیلی شرایط اختصاصی شرایط عمومی ۱ کارشناس مالی ماکو ۱ نفر مرد کارشناسی و بالاتر – رشته حسابداری ۱آشنایی با برنامه ICDL۲آشنایی با نرم افزارهای مالی ۳تهیه و تحلیل صورتهای مالی ۴تهیه و تنظیم اسناد مالی ۵حسابداری مالیاتی ، پیمانکاری و دولتی ۶استانداردهای حسابداری ۱.     تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.۲.     التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . ۳.     نداشتن سابقه محکومیت…

بروز شده : جمعه 01 بهمن 1400
لینک دوستان