پایگاه اینترنتی فانکیوسک Telegram Plus Messenger نسخه غیر رسمی تلگرام است که به احتمال فراوان اگر آن را امتحان کنید شاید نسخه رسمی را هم کنار بگذارید. همچنین کاربرد نسخه های غیر رسمی ایجاد حساب کاربری دوم تلگرام با شمار

بروز شده : شنبه 08 بهمن 1401
لینک دوستان