پایگاه اینترنتی فانکیوسککد شغل عنوان شغل شرایط احراز شغل msm مدیر بازاریابی تحصیلات حداقل کارشناسی مدیریت تجربه : ۵ سال سابقه مرتبط و حداقل ۳ سال سابقه مدیریتی سن : حداکثر ۳۵ سال سایر شرایط : مسلط به حوزه تحقیقات و بازاریابی آشنا به نرم افزار تحقیقات بازار جنسیت : آقا dim مدیر توزیع تحصیلات : حداقل لیسانس تجربه : حداقل ۵ سال سابقه مدیریتی در شرکتهای پخش سن : ۴۰ سال سایر شرایط : مسلط به اصول و مفاهیم توزیع و ترانسپورست / آقا fjm رئیس حسابداری تحصیلات : حداقل لیسانس حسابداری تجربه : حداقل ۵ سال سرپرستی در حوزه پخش سن : حداکثر…

بروز شده : دوشنبه 08 آذر 1400
لینک دوستان