پایگاه اینترنتی فانکیوسککارشناس تحقیق بازار (دارای لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت بازرگانی / بازاریابی / mba / آمار )کارشناس فروش  (دارای لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت بازرگانی / بازاریابی / mba / آمار )ایمیل : job@bfpig.comفکس : ۰۲۱۸۸۷۵۰۱۹۱

بروز شده : دوشنبه 08 آذر 1400
لینک دوستان