پایگاه اینترنتی فانکیوسک این مرد که هویتش فاش نشده است باور دارد که روح همسرش در این مار حلول کرده است. همسر وی پنج سال پیش فوت کرده است. وی حالا اکثر زمان زندگی اش را با این مار سپری می کند.  \"وورانان ساراسال

بروز شده : سه شنبه 01 خرداد 1403
لینک دوستان