پایگاه اینترنتی فانکیوسکاین مرد که هویتش فاش نشده است باور دارد که روح همسرش در این مار حلول کرده است. همسر وی پنج سال پیش فوت کرده است. وی حالا اکثر زمان زندگی اش را با این مار سپری می کند.  "وورانان ساراسالین" اهل کانچانابوری تایلند که عکس های این مرد را منتشر کرده در این خصوص گفته است: "عشق واقعی یک حقیقت محض می باشد. این مرد باور دارد که همسرش دوباره در قالب این مار کبری زنده شده است. وی با این مار بازی می کند، حرف می زند و بسیار خوشحال به نظر می رسد. این مرد سنگاپوری  هرگز از این مار دور نمی شود و همه جا…

بروز شده : جمعه 01 بهمن 1400
لینک دوستان