پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی ادامه داد: باید توجه داشت که زمان طلایی برای درمان موفق سکته مغزی سه ساعت است بنابراین تکنسین‌های اورژانس با توجه به اینکه کدام بیمارستان مجهز به درمان سکته مغزی است بیمار را به آن مرکز درمان

بروز شده : دوشنبه 24 مرداد 1401
لینک دوستان