پایگاه اینترنتی فانکیوسکبر اساس این گزارش، در ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری شیوه تامین منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی تعیین شده است که بر اساس بند ب این ماده: «مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول شود».مطالب مرتبط :جولیا رابرتز بازیگر سرشناس هالیوودی لبخندش بیمه کرد! +عکسگرانترین بیمه های اعضای بدن افراددر برابر ویروس اتوران (Auotorun)خود را بیمه کنید

بروز شده : چهارشنبه 31 شهریور 1400
لینک دوستان