پایگاه اینترنتی فانکیوسکهمچین میزان سطح استرس اکسیداتیو و التهاباتی که باعث آزاد شدن رادیکال‌های آزاد و آسیب به سلول‌ها می‌شوند نیز در این افراد نسبت به آنهایی که از سیگارهای الکترونیکی استفاده نمی‌کنند، بسیار بالاتر ب

بروز شده : یکشنبه 03 مهر 1401
لینک دوستان