پایگاه اینترنتی فانکیوسکاستخدام کارشناس خسارت مقطع تحصیلی : لیسانس و فوق لسانسجنسیت : مرد حداقل سابقه کار : 2سال محل استخدام : رشت شرایط : 2 سال سابقه کار ارزیابی خسارت اتومبیل در شرکت های بیمه ای رشته های قابل قبول : مدیریت بیمه و یا سایر رشته های مرتبط، استخدام کارشناس صدور و خسارت مقطع تحصیلی : لیسانس و فوق لسانسحداقل سابقه کار : 2سال محل استخدام : چالوس شرایط : 2 سال سابقه کار مرتبط در شرکت های بیمه ای رشته های قابل قبول : مدیریت بیمه و رشته های مرتبط، استخدام کارشناس خسارت و صدور بیمه مقطع تحصیلی : لیسانس و فوق لسانسحداقل…

بروز شده : جمعه 01 بهمن 1400
لینک دوستان