پایگاه اینترنتی فانکیوسکاستخدام کارشناس خسارت مقطع تحصیلی : لیسانس و فوق لسانسجنسیت : مرد حداقل سابقه کار : 2سال محل استخدام : رشت شرایط : 2 سال سابقه کار ارزیابی خسارت اتومبیل در شرکت های بیمه ای رشته ه

بروز شده : سه شنبه 18 بهمن 1401
لینک دوستان