پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی با اشاره به اینکه در پروژه انجام شده سیستم ایمنی بدن، تومورها را مانند ویروس مورد حمله قرار می دهد، افزود:با کمک و تلاش محققان این پژوهشگاه، این واکسن مرحله حیوانی خود را باموفقیت پشت سر گذاش

بروز شده : پنجشنبه 10 آذر 1401
لینک دوستان