پایگاه اینترنتی فانکیوسکنکته جالب این است که این نوع دعواهای اپل و سامسونگ سابقه طولانی دارد و این انتهای کار نیز و باید گفت این رشته سر دراز دارد!با این وجود این دعواهای حقوقی در کمال رفتار تجاری حرفه‌ای انجام می‌شود و همچن

بروز شده : پنجشنبه 17 آذر 1401
لینک دوستان