پایگاه اینترنتی فانکیوسکسندرم خشکی چشم مساله ای شایع یکی از بیماری های شایع در هنگام استفاده از تلفن همراه و تبلت، البته اگر از حد مجاز آن عبور کند سندرم خشکی چشم است، این بیماری اغلب افرادی که بیشترین زمان خود را مقابل صف

بروز شده : یکشنبه 03 تیر 1403
لینک دوستان