پایگاه اینترنتی فانکیوسکاین رتبه بندی یکی از جامع‌ترین رتبه بندی‌های نوع خود بوده و برای کمک به شرکتهای چندملیتی و سایر کارفرمایان به منظور دادن پاداش منصفانه به کارمندانی که برای ماموریتهای بین‌المللی به این شهرها فرستاده می شوند، به صورت سالانه منتشر می شود.مرسر با بررسی 450 شهر در سراسر جهان، معیارهای زیر را برای رتبه بندی کیفیت زندگی شهرها لحاظ کرده است.محیط سیاسی و اجتماعی (ثبات سیاسی، جرم و جنایت، اجرای قانون)فضای اقتصادی (مقررات مبادله ارزی، خدمات بانکی)فضای اجتماعی-فرهنگیرسیدگی‌های پزشکی و بهداشت و درمانمدارس و…

بروز شده : دوشنبه 08 آذر 1400
لینک دوستان