پایگاه اینترنتی فانکیوسکعباسی شاهکوه تصریح کرد: “پیش بینی شده است که در سال ۱۳۹۹ از ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد فعلی به ۷۰هزارمیلیارد تومان برسیم.” به تاکید وی: “اپراتورهای مجازی یا MVNOها ظرفیت زیادی دارند. ما باید سهم اپ

بروز شده : یکشنبه 06 فروردین 1402
لینک دوستان