پایگاه اینترنتی فانکیوسکویژگی های نرم افزار Evernote:امکان ایجاد و ویرایش یادداشت های متنی به صورت نامحدودذخیره ، همگام سازی و به اشتراک گذاری آسان و سریع فایل هاامکان جست و جوی هوشمند برای یافتن متن دلخواه در میان یادداشت ه

بروز شده : یکشنبه 06 فروردین 1402
لینک دوستان