پایگاه اینترنتی فانکیوسکبه‌تازگی نیز مورد بسیار عجیبی از شپش در ابرو و مژه گزارش‌شده که در سراسر پیشانی فرد مبتلا در هم می‌لولیدند و بعضاً سقوط می‌کردند!     مشکلی که درباره هجوم شپش‌ها وجود دارد، دشوار

بروز شده : سه شنبه 09 خرداد 1402
لینک دوستان