پایگاه اینترنتی فانکیوسکلاغری با زیره زیره سوغاتی کرمان است و در کتب قدیم به آن «کمون» گفته می‌شد. زادگاه اولیه آن کرمان است که نوع سیاه آن در آنجا پرورش پیدا کرده است. بیشتر در سواحل رودخانه‌ها می‌روید و زراعت آن به آب

بروز شده : دوشنبه 20 آذر 1402
لینک دوستان