پایگاه اینترنتی فانکیوسکمی شود گفت شرایط قرار داد شرکت " یاهو " با شرکت واریزون بر اساس اتفاقی که سال گذشته برای یاهو افتاد و این شرکت دو رخنه اطلاعاتی را فاش کرد ممکن است تغییر پیدا کند یا حتی این قرارداد ممکن است لغو

بروز شده : پنجشنبه 10 فروردین 1402
لینک دوستان