پایگاه اینترنتی فانکیوسکتار یا قطران tar: ترکیبی صمغ مانند، قهوه ای و چسبناک است و از صدها ماده شیمیایی مختلف که بسیاری از آنها سمی، سرطانزا و جهش زا می باشند، تشکیل یافته است. تار از سوختن تنباکو و سایر مواد گیاهی حاصل می شود. تار ذرات ریزی می باشد که هنگام پک زدن به سیگار وارد ریه ها شده و در آنجا تجمع می یابد.سیگار کشیدن در دوران بارداریاگر سیگار می کشید و قصد باردار شدن دارید، ترک سیگار باید در اولویت قرار بگیرد. در درجه اول سیگار کشیدن می تواند مانع بارداری شما شود. حتی در سه ماهه اول بارداری…

بروز شده : یکشنبه 14 آذر 1400
لینک دوستان