پایگاه اینترنتی فانکیوسکعزیز جنگل حدود 45 سال میباشد که به تنهایی در غاری در منطقه کوهستانی و جنگلی جیرده آلیان فومن زندگی می کند و 75 ساله می باشد. به گفته محسن قربانی رییس اداره ثبت احوال فومن برای عزیز جنگل 16 مهر سال 9

بروز شده : یکشنبه 03 تیر 1403
لینک دوستان