پایگاه اینترنتی فانکیوسکعزیز جنگل حدود 45 سال میباشد که به تنهایی در غاری در منطقه کوهستانی و جنگلی جیرده آلیان فومن زندگی می کند و 75 ساله می باشد. به گفته محسن قربانی رییس اداره ثبت احوال فومن برای عزیز جنگل 16 مهر سال 90 شناسنامه صادر شد. مطالب مرتبط :آتش سوزی بزرگ در جنگل های جنوبی کالیفرنیا ( لس آنجلس)

بروز شده : دوشنبه 08 آذر 1400
لینک دوستان