پایگاه اینترنتی فانکیوسکنمای بیرونی این ساختمان چوبی مرتفع با آینه پوشیده شده است. به همین خاطر نور را بازتاب می دهد و درنتیجه باعث می شود نامرئی به نظر برسد. این ساختمان نامرئی جالب در جنگل های نزدیک به دریاچه تاهو در

بروز شده : دوشنبه 20 آذر 1402
لینک دوستان