پایگاه اینترنتی فانکیوسکنمای بیرونی این ساختمان چوبی مرتفع با آینه پوشیده شده است. به همین خاطر نور را بازتاب می دهد و درنتیجه باعث می شود نامرئی به نظر برسد. این ساختمان نامرئی جالب در جنگل های نزدیک به دریاچه تاهو در

بروز شده : پنجشنبه 17 آذر 1401
لینک دوستان