پایگاه اینترنتی فانکیوسک۱- مدیر مالیدارای مدرک لیسانس حسابداری با ۱۰ سال سابقه کار و یا فوق لیسانس حسابداری با ۷ سال سابقه کار مرتبطمسلط به نرم افزارهای حسابداریداشتن روحیه کار تیمی قویآشنایی با مفاهیم مدیریت استراتژیکتوان مدیریتی قوی۲- مدیر توزیعدارای مدرک لیسانس با ۱۰ سال سابقه کار و یا فوق لیسانس با ۷ سال سابقه کار مرتبطتسلط به مفاهیم علمی توزیع و پخش مویرگی در زمینه توزیع و پخش محصولات غذایی و بهداشتیدارا بودن روابط عمومی قویتوان مدیریتی بالاآشنایی با مفاهیم مدیریت استراتژیکتسلط به نرم افزارهای مرتبط و آفیس۳- سرپرست…

بروز شده : دوشنبه 08 آذر 1400
لینک دوستان