پایگاه اینترنتی فانکیوسک۱- مدیر مالیدارای مدرک لیسانس حسابداری با ۱۰ سال سابقه کار و یا فوق لیسانس حسابداری با ۷ سال سابقه کار مرتبطمسلط به نرم افزارهای حسابداریداشتن روحیه کار تیمی قویآشنایی با مفاهیم مدیریت استراتژیکتوان م

بروز شده : یکشنبه 06 فروردین 1402
لینک دوستان