پایگاه اینترنتی فانکیوسکنشانه‌های جسمانی ابتلا به افسردگی   برخی پژوهش ها نشان داده اند که درد و افسردگی مسیری مشترک را در منطقه لیمبیک (عاطفی) مغز به اشتراک می گذارند. در حقیقت، پیام رسان های شیمیایی مشابه د

بروز شده : چهارشنبه 15 آذر 1402
لینک دوستان