پایگاه اینترنتی فانکیوسکپذیرفته شدگان از بدو استخدام علاوه بر برخورداری از حقوق ثابت، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی و پورسانت از آموزش ضمن خدمت نیز بهره مند خواهند گردید. نتایج به پذیرفته شدگان حداکثر تا دو هفته پ

بروز شده : یکشنبه 03 تیر 1403
لینک دوستان