پایگاه اینترنتی فانکیوسک رضا شیوا در خصوص حاشیه قیمتی برخی خودروها در بازار گفت: برای نظارت بر بازار آن دسته از خودروهای وارداتی که حاشیه قیمتی در بازار آنها وجود دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دخالت کرده و شرایط

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان