پایگاه اینترنتی فانکیوسکسایت آمازون به تازگی طی عملی تاسف بار  دست به فروش پادری  و  پد موس  با طرح  پرچم ایران کرده است.این سایت پیش تر چنین عملی را با کشور هند انجام داد اما مدیران سایت به سرعت نسب

بروز شده : پنجشنبه 16 تیر 1401
لینک دوستان