پایگاه اینترنتی فانکیوسکكاشانى از افتتاح یك مركز تماس صنعتى در آینده خبر داد و گفت: این مركز به دیگر ارگان ها نیز خدمات ارائه مى دهد و همانند یك كال سنتر جهانى قابلیت پاسخگویى تا 1300 تماس را دارد و در حال حاضر حدود 80

بروز شده : شنبه 05 آذر 1401
لینک دوستان