پایگاه اینترنتی فانکیوسکویژگی های برنامه Adobe Photoshop Express:بخش Basics برای برش، مرتب کردن، چرخش و برعکس کردن و حذف قرمزی چشم تصاویربخش Auto–Fix برای نظیم کنتراست و روشنایی تصاویر تنها با یک لمس !بخش Color برای  کن

بروز شده : پنجشنبه 27 مرداد 1401
لینک دوستان