پایگاه اینترنتی فانکیوسکردیف رشته شغلی شهر محل خدمت تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز مرد زن ۱ مهندس راه و ساختمان درجزین ۱ * – دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوقلیسانس در یکی از رشتههای تحصیلی مهندسی عمران ( گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، گرایش سازه، گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، عمران)- مدیریت پروژه و ساخت- طراحی محیط ایوانکی ۱ * – گرمسار ۲ * – آرادان ۱ * – ۲ کارشناس محیط زیست درجزین ۱ * – دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوقلیسانس در یکی از رشتههای تحصیلی مهندسی محیط زیست ( گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی…

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان