پایگاه اینترنتی فانکیوسکردیف رشته شغلی شهر محل خدمت تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز مرد زن ۱ مهندس راه و ساختمان درجزین ۱ * – دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوقلیسانس در یکی از رشتههای تحصیلی مه

بروز شده : پنجشنبه 10 آذر 1401
لینک دوستان