پایگاه اینترنتی فانکیوسکمتصدی این فروشگاه که یک کارگر خارجی می باشد، اعتراف کرده است که در 4چهار سال گذشته، ادرار خود را با مایعات دیگر مخلوط می کرده است و به مشتریانی که به دلیل خواص درمانی(!) ادرار شتر خواهان خرید آن بوده اند، می فروخته است. کارشناسان بهداشت (!) در این شهر عربستان، بیش از 70 بطری را که به این روش پر شده و آماده فروش بود، کشف و ضبط کرده اند.بر اساس هشدار سازمان بهداشت جهانی، شتر یکی از عوامل اصلی انتقال ویروس بیماری حاد تنفسی موسوم به کرونا به شمار می آید و از مردم عربستان و دیگر مناطق خواسته شده از نزدیک…

بروز شده : جمعه 01 بهمن 1400
لینک دوستان