پایگاه اینترنتی فانکیوسکمتصدی این فروشگاه که یک کارگر خارجی می باشد، اعتراف کرده است که در 4چهار سال گذشته، ادرار خود را با مایعات دیگر مخلوط می کرده است و به مشتریانی که به دلیل خواص درمانی(!) ادرار شتر خواهان خرید آن

بروز شده : چهارشنبه 08 آذر 1402
لینک دوستان