پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی با اعلام اینکه یکی از علت های کف پای صاف بچه ها به خصوص در پسران، استفاده از کفش های نامناسب است، افزود: پوشیدن مداوم کفش های اسپرت باعث می شود پاها بزرگتر از بدن شود. در حالی که می بایست کفش

بروز شده : پنجشنبه 10 آذر 1401
لینک دوستان