پایگاه اینترنتی فانکیوسکسن لازم برای متقاضیان:حداقل سن ۱۸ سال و حداکثرسن ۴۰ سال تمام. تبصره : در مورد داوطلبان عضویت در مشاغل تخصصی، حداکثر ۴۵ سال می باشد. -عدم اشتغال به تحصیل. -اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی. -پایبندی به اخلاق اسلامی و انجام واجبات و ترک محرمات. – حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه . -انجام خدمت زیر پرچم (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دائم قانونی. -عدم سابقه محکومیت جزایی و کیفری. -سلامت جسمی و روانی جهت انجام وظایف محوله . -عدم تعهد خدمت به سایر وزارتخانه ها و سازمانها. -توانایی انجام کاری…

بروز شده : دوشنبه 08 آذر 1400
لینک دوستان