پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی ادامه داد: اوج بارش های این سامانه روی دو استان چهارمحال و بخیاری و لرستان است و باران در این مناطق با شدت بیشتری می بارد.   به گفته کارشناس هواشناسی در حال خاضر از ایستگاههای جلفا،مرند، پیرانشهر،ماکو، زنجان و آبعلی بارش برف گزارش شده است. هموطنانی که قصد سفر به شمال کشور را دارند، از تجهیزات ایمنی استفاده کنند.   گودرزی از ورود سامانه بارشی جدیدی به کشور خبر دادو گفت: سامانه جدید بارشی که از شدت بسیار خوبی برخوردار است از عصر سه شنبه وارد کشور می شود. اوج بارش این سامانه…

بروز شده : پنجشنبه 29 مهر 1400
لینک دوستان