پایگاه اینترنتی فانکیوسک شرایط اختصاصی پرستاری:  ۱-     دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ­ارشد رشته های پرستاری از یکی از مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ۲-     داشتن پایان طرح مشمولان خدمت پزشکان و پیراپزشکان و یا معافیت از آن  ۳-     افرادی که در حال حاضی بصورت خرید خدمت در مراکز و بیمارستان­های تابعه دانشگاه فعالیت می نمایند مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند.  ۴-     داشتن حداکثر…

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان