پایگاه اینترنتی فانکیوسکبه دنبال حمله‌ی یک موش به پاملا هادسونِ 75 ساله در گِلِن لادج، واقع در یورک، وی غرق در خون به بیمارستان یورک منتقل شده است. اندکی بعد او را به مرکز پرستاری کاترین در شیپتون بردند و پس از سه ماه

بروز شده : یکشنبه 16 بهمن 1401
لینک دوستان