پایگاه اینترنتی فانکیوسکمنبع یاد شده افزود که این امام جماعت وابسته به داعش، خرس عروسکی قرمز را که عشاق به نشانه عشق و محبت در روز ولنتاین به یکدیگر هدیه می دهند، با چاقوی تیز جلوی نمازگزاران سر برید و گفت این سرنوشت کسی

بروز شده : پنجشنبه 10 فروردین 1402
لینک دوستان