پایگاه اینترنتی فانکیوسکحالا انگار ادمین های صفحه منتسب به رئیس جمهور با این قابلیت چندان آشنا نبودن و موقع کار کردن از محیط کار خود فیلم گرفته و در فضای مجازی به اشتراک گذاشتند.مطالب مرتبط :یک روحانی با لباس ز

بروز شده : پنجشنبه 14 مهر 1401
لینک دوستان