پایگاه اینترنتی فانکیوسکپس از اعلام گزارش سازمان بهداشت جهانی بانوی تدبیر در جلسه علنی تیر ماه 95 بعد از مقصر دانستن همه، آب پاکی را به دست مردم ریخت و خبر از رفع این معضل در 30 سال آینده داد. علی ای حال هنوز چند ماه از وعده 30 ساله ابتکار نگذشته بود که رکورد جدیدی برای سکاندار 12 ساله محیط زیست به ثبت رسید.   30 سال زمان، برای عملیاتی شدن ابتکار دولت در آلوده ترین شهر جهان! در آخرین بررسی ها بار دیگر شهر زابل در شمال سیستان و بلوچستان به عنوان خطرناک ترین هوا در جهان ثبت شد و پس از آن 4 شهر در هند، 2 شهر در عربستان…

بروز شده : جمعه 01 بهمن 1400
لینک دوستان