پایگاه اینترنتی فانکیوسککتابخانه آستان قدس رضوی گنجینه‌ای غنی از نسخ خطی فارسی و عربی مربوط به سده‌های مختلف تاریخ اسلام است که هر کدام از این منابع، روشن‌کننده بخشی از هویت تمدن بزرگ اسلامی می باشد و بسیار ارزشمند است.یکی از بخش‌های چشم‌نواز و جان‌نواز از این کتابخانه، بخش مصاحف شریف می باشد که به دست کاتبان و با ذوق هنرمندان آمیخته شده است. عمده این مصاحف شریف از ارزش بالای هنری برخورداراند، چراکه اکثر این نسخ به فرمان شاهان کتابت شده و رسم در جامعه فرهنگی جهان اسلام بر این بوده که بیشترین ذوق و هنر برای کتابت و…

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان