پایگاه اینترنتی فانکیوسکگروه تروریستیجیش العدل با انتشار تصاویری در توییتر خود مسئولیت ربودن پنج مرزبان ایرانی را بر عهده گرفته است. پیش از این رسانه های کشور از مفقود شدن پنج مرزبان انتظامی در یکی از مناطق مر

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان