پایگاه اینترنتی فانکیوسکردیفعنوان شغلیمهارت های عمومی و تخصصی۱برنامه نویسمسلط به   HTMLCSSJS,ASP.NET MVC ,C# ,OOP ,SQLSERVER۲کارشناس مالی محصولآشنایی با مباحث حسابداری ،توانایی برقراری ارتباط موثر۳کارشناس امور مشتر

بروز شده : شنبه 19 آذر 1401
لینک دوستان