پایگاه اینترنتی فانکیوسکردیفعنوان شغلیمهارت های عمومی و تخصصی۱برنامه نویسمسلط به   HTML\CSS\JS,ASP.NET MVC ,C# ,OOP ,SQLSERVER۲کارشناس مالی محصولآشنایی با مباحث حسابداری ،توانایی برقراری ارتباط موثر۳کارشناس امور مش

بروز شده : چهارشنبه 08 آذر 1402
لینک دوستان