پایگاه اینترنتی فانکیوسکردیفعنوان شغلیمهارت های عمومی و تخصصی۱برنامه نویسمسلط به   HTMLCSSJS,ASP.NET MVC ,C# ,OOP ,SQLSERVER۲کارشناس مالی محصولآشنایی با مباحث حسابداری ،توانایی برقراری ارتباط موثر۳کارشناس امور مشتر

بروز شده : پنجشنبه 10 فروردین 1402
لینک دوستان