پایگاه اینترنتی فانکیوسک  1.  کسی نگران رفتار و گفتار او نیست. در ادب و امانت داری قابل پیش بینی است؛ 2.  اتومبیل خود را برای عابری که از خطوط عابر پیاده عبور می کند، کاملاً متوقف می کند؛ 3.  چون وفای به عهد برای او جدی است، بعضاً شبها برای تحقق عهد، فکر کرده و خوابش نمی برد؛ 4.  روزانه 5 دقیقه برای خشکاندن حسادت در وجود خود، برنامه ریزی کرده است؛ 5.  بسیار بسیار بسیار بسیار انصاف دارد؛ 6.  آنقدر برای خود احترام قایل است که به کسی خیانت نمی کند؛ 7.  روزانه 10 دقیقه برای شناخت خود،…

بروز شده : چهارشنبه 28 مهر 1400
لینک دوستان