پایگاه اینترنتی فانکیوسکجدول نیازمندی های نیروی انسانی در رشته های مختلف تحصیلی دیف رشته تحصیلی گرایش مقطع تحصیلی تعداد جنسیت ۱ مهندس شیمی کلیه گرایش ها کارشناسی ۱۵ مرد ۲ مهندس صنایع کلیه گرایش ها کارشناسی ۵ مرد ۳ مهندس مکانیک ساخت و تولید کارشناسی ۴ مرد ۴ مهندس برق قدرت کارشناسی ۳ مرد ۵ مهندس برق و ابزاردقیق ابزاردقیق کارشناسی ۳ مرد ۶ شیمی شیمی محض و کاربردی کارشناسی ۲ مرد ۷ مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ایمنی و محیط زیست کارشناسی ۲ مرد ۸ فوق دیپلم برق قدرت کاردانی ۴ مرد ۹ فوق دیپلم ابزار دقیق ابزار دقیق کاردانی ۴…

بروز شده : پنجشنبه 29 مهر 1400
لینک دوستان