پایگاه اینترنتی فانکیوسکجدول نیازمندی های نیروی انسانی در رشته های مختلف تحصیلی دیف رشته تحصیلی گرایش مقطع تحصیلی تعداد جنسیت ۱ مهندس شیمی کلیه گرایش ها کارشناسی ۱۵ مرد ۲ مهندس صنایع کلیه گرایش ه

بروز شده : پنجشنبه 10 آذر 1401
لینک دوستان