پایگاه اینترنتی فانکیوسکدر هنگام تصادف، گوش راست بیمار، که سنش اعلام نشده است، به طور کامل از صورت وی کنده شده بوده است. وی در گفت‌وگو با شین‌هوا گفته بود که بعد از این حادثه همواره احساس می‌کرد یک فرد کامل نمی باشد. اما به‌تازگی پزشک در بیمارستان شهر شیان، مرکز استان شاآن‌شی در چین، از غضروف دنده‎های این بیمار استفاده کرده و گوش جدیدی برای وی ساخته است. «گوا شوزونگ» که دست به این عمل جراحی ابتکاری زده است، همان کسی می باشد که در سال 2006 نخستین عملیات پیوند صورت را در چین اجرا کرده است. عمل جراحی در نظر گرفته‌شده برای…

بروز شده : چهارشنبه 28 مهر 1400
لینک دوستان