پایگاه اینترنتی فانکیوسکبه گفته محققان، شناسایی زودهنگام این پلاک‌ها می‌تواند در ترتیب دادن اقدامات پیشگیرانه و مناسب‌تر کمک کننده باشد. وجود این پلاک‌ها نشان می‌دهد که تخریب مغز ناشی از بیماری آلزایمر می‌تواند سال‌ها پیش از شناسایی علائم آن شروع شود. همچنین می‌توان درمان بیماری را زودتر آغاز کرد. یکی از محققان این مطالعه گفت: در این بررسی به دنبال آن بودیم تا از این فرض حمایت کنیم که این بیماری پیش از بروز علائم آن شروع می‌شود. در این بررسی میزان پلاک آمیلوئید در مغز ۴۴۵ فرد که به لحاظ قدرت شناختی در وضعیت مطلوبی بودند…

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان