پایگاه اینترنتی فانکیوسکوزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره جلسات ستاد مدیریت بحران برای استان خوزستان گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر جهاد کشاورزی با حضور در این جلسه اقدامات و برنامه های خود در این استان را تش

بروز شده : پنجشنبه 27 مرداد 1401
لینک دوستان