پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی افزود: پوکی استخوان بیماری خاموش نامیده می‌شود چراکه در مراحل اولیه علامتی ندارد و همین امر تشخیص را با مشکل مواجه می‌سازد و این مشکل با عوارضی همچون شکستگی خودبه خودی استخوان‌ها، درد شدید کمر،

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان