پایگاه اینترنتی فانکیوسکمحمد مسلمی اظهار کرد: فیتیله‌هایی فعلا منتظر هستند ببینید با توجه به تغییر مدیریت جدید و سیاست‌هایی که در نظر گرفته‌اند چه اتفاقی در سازمان صداوسیما می‌افتد. او با اشاره به مشکلات مالی صداوسیما، خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی باعث شده که تلویزیون از اسپانسر استفاده کند و متاسفانه این موضوع در برنامه‌های کودک هم به امری عادی بدل شده است؛ در صورتی که به نظرم باید تدبیری اندیشیده شود تا برنامه‌های کودک نیاز به اسپانسر نداشته باشند؛ البته اگر اسپانسر فرهنگی باشد اشکالی ندارد اما اسپانسرهای اقتصادی می‌توانند…

بروز شده : چهارشنبه 31 شهریور 1400
لینک دوستان